Starostwo Powiatowe: 8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa
8 maja mieszkańcy naszego regionu uczcili Narodowy Dzień Zwycięstwa, przypominając sobie o zakończeniu II wojny światowej w Europie. To wyjątkowy dzień, który łączy pokolenia i daje okazję do oddania hołdu bohaterom.
  1. Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa przypadają na 8 maja.
  2. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele władz, kombatanci i mieszkańcy.
  3. Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono kwiaty.
  4. Powiat Słupski reprezentował Wicestarosta Marcin Kowalczyk.

W tym roku obchodzimy już 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Dzień 8 maja został ustanowiony Narodowym Dniem Zwycięstwa decyzją Sejmu RP w 2015 roku. To ważna data w kalendarzu każdego Polaka, przypominająca o triumfie nad nazizmem i końcu wieloletnich zmagań wojennych.

Główne uroczystości miały miejsce pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. To tam, w obecności kombatantów, mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych, odbyła się ceremonia składania kwiatów. W ten sposób wszyscy zebrani oddali hołd poległym i wyrazili wdzięczność za ich poświęcenie.

Powiat Słupski reprezentował Wicestarosta Marcin Kowalczyk, który w imieniu władz samorządowych złożył kwiaty pod pomnikiem. Jego obecność podkreśliła, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy walczyli o wolność i przyszłość naszego kraju.

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa to nie tylko okazja do wspomnień, ale także do refleksji nad historią i jej wpływem na współczesność. Dzień ten przypomina nam, jak ważne jest pielęgnowanie wartości, o które walczyli nasi przodkowie, i jak istotne jest przekazywanie tych wartości kolejnym pokoleniom.


Na podst. Starostwo Powiatowe