Stypendium Prezydenta za wybitne osiągnięcia - złóż wniosek do 15 lipca
Uczniowie i absolwenci szkół w naszym mieście mają szansę na otrzymanie stypendium Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sztuce. Wnioski można składać do 15 lipca w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego.
  1. Termin składania wniosków: do 15 lipca.
  2. Wymagane dokumenty: kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły.
  3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  4. Stypendium za osiągnięcia w nauce i sztuce.

Stypendium Prezydenta Miasta przyznawane jest uczniom i absolwentom szkół znajdujących się na terenie naszego miasta. Wnioski można składać do 15 lipca w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego, pokój 200. Jest to doskonała okazja dla młodych, zdolnych osób, aby uzyskać wsparcie finansowe za swoje osiągnięcia.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia ucznia, które muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Ważne jest, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym były przetłumaczone na język polski.

Wnioskodawcy muszą również dołączyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Bez tego dokumentu wniosek nie będzie kompletny. To istotny element procedury, który zapewnia zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe kryteria udzielania pomocy materialnej określają uchwały Rady Miejskiej. Uchwała Nr LVII/836/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniająca wcześniejszą uchwałę z 2019 roku, precyzuje warunki przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Program ten ma na celu wspieranie młodych talentów i motywowanie ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swoich umiejętności.

Stypendium Prezydenta Miasta to doskonała inicjatywa, która promuje i wspiera młode talenty w naszym mieście. Zachęcamy wszystkich uczniów i absolwentów, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w nauce lub sztuce, do składania wniosków. To szansa na uzyskanie wsparcia, które może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój kariery edukacyjnej i artystycznej.


Wg inf z: UM Słupsk