II LO w Słupsku z najlepszym wynikiem w województwie na Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii
II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku może pochwalić się ogromnym sukcesem w X Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu omówiono osiągnięcia uczniów oraz ich zaangażowanie w projekty społeczne, które przyniosły szkole wysokie miejsca w rankingach krajowych i wojewódzkich.

Spotkanie podsumowujące X Olimpiadę Zwolnieni z Teorii

20 czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym odbyło się uroczyste spotkanie, które miało na celu podsumowanie osiągnięć uczniów w ramach X Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W wydarzeniu wzięli udział Wiceprezydentka Miasta Słupska Beata Chrzanowska, Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak oraz Dyrektor II LO Mariusz Domański. Spotkanie przyciągnęło również nauczycieli, którzy wspierali młodzież w ich projektach.

Osiągnięcia II LO w Słupsku

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku odniosło znaczący sukces, zajmując 19 miejsce w Polsce i 1 miejsce w województwie pomorskim w ramach X Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ten wynik podkreśla wysoki poziom edukacji oraz zaangażowanie uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnej. Projekty realizowane przez uczniów były różnorodne, obejmując kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne oraz projekty technologiczne.

Projekty społeczne jako narzędzie edukacyjne

Olimpiada Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, która zachęca młodzież do wychodzenia poza szkolne mury i aktywnego poszukiwania rozwiązań realnych problemów społecznych. Uczestnicy pracują w zespołach, realizując swoje pomysły w praktyce i nabywając przy tym cenne kompetencje przyszłości. W roku szkolnym 2023/2024 na platformie zwolnienizteorii.pl założyło konta ponad 23 tysiące uczniów, z czego 7466 zostało Finalistami i Finalistkami Olimpiady, realizując łącznie 1552 projekty.

Podziękowania i dalsze plany

Na zakończenie spotkania Wiceprezydentka Miasta Słupska Beata Chrzanowska podziękowała wszystkim za przyjazną atmosferę oraz zaangażowanie i pomoc młodzieży w realizacji projektów. Wypowiedź ta podkreśliła znaczenie współpracy i wsparcia, które są kluczowe dla sukcesów edukacyjnych i społecznych uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku nie spoczywa na laurach i z pewnością będzie kontynuować swoją misję, inspirując kolejne pokolenia do aktywnego udziału w życiu społecznym i realizacji ambitnych projektów.


Na podstawie: UM Słupsk