Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Słupsku
Władze miejskie ogłaszają drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ulicy Wrocławskiej. To szansa dla potencjalnych inwestorów na nabycie ciekawej lokalizacji o strategicznym położeniu.

Drugi przetarg na nieruchomość przy ulicy Wrocławskiej

Prezydent miasta ogłosił drugi przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, która jest własnością miasta. Nieruchomość ta znajduje się przy ulicy Wrocławskiej, w obrębie nr 0012. Działka oznaczona numerem 417 ma powierzchnię 20 metrów kwadratowych, a cena wywoławcza wynosi 40 000 zł. Wadium, które należy wpłacić, to 4 000 zł, a postąpienie nie może być mniejsze niż 400 zł.

Opis nieruchomości i jej lokalizacja

Działka nr 417 zlokalizowana jest na południe od centrum miasta. Jej kształt przypomina prostokąt, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowa garażowa, wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa usługowa. Na działce znajduje się jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny o numerze ewidencyjnym 1072, z powierzchnią zabudowy 20 metrów kwadratowych. Budynek ten, według Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowi budynek transportu i łączności.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana, z jednospadowym dachem pokrytym papą. Wrota do budynku są drewniane, dwuskrzydłowe i rozwierane na zewnątrz. Wewnątrz znajdują się betonowe posadzki, a ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym. Stan techniczny obiektu jest zły - na ścianach i suficie widoczne są spękania oraz łuszcząca się farba.

Warunki przetargu i dodatkowe informacje

Przetarg odbędzie się 3 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego, znajdującego się przy Placu Zwycięstwa 3, na drugim piętrze. Aby przystąpić do przetargu, konieczne jest wpłacenie wadium do dnia 27 czerwca 2024 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji mogą udać się do pokoju 215 Urzędu Miejskiego, gdzie znajduje się Wydział Zarządzania Nieruchomościami. Można również skontaktować się telefonicznie pod numerem 059 84 884 72. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu są również dostępne na stronie internetowej urzędu.

To doskonała okazja dla inwestorów, którzy chcą nabyć nieruchomość w strategicznej lokalizacji, blisko centrum miasta. Mimo złego stanu technicznego budynku, jego położenie i możliwości adaptacyjne mogą okazać się atrakcyjne dla wielu potencjalnych nabywców.


Opierając się na: Urząd Miejski Słupsk