Policjanci i strażnicy miejscy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
Wzajemna współpraca służb mundurowych w naszym regionie to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. O tym, jak współdziałają policjanci i strażnicy w okresie wakacyjnym, rozmawiali wczoraj przedstawiciele lokalnych służb.

Spotkanie w auli Komendy Miejskiej Policji

Wczoraj w auli Komendy Miejskiej Policji odbyło się spotkanie z udziałem komendantów straży miejskich i gminnych oraz kadry kierowniczej słupskiej policji. Wydarzenie poprowadził mł. insp. Arkadiusz Guzek, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, który podkreślił znaczenie stałej wymiany informacji między służbami. „Stała wymiana informacji pomiędzy policjantami i strażnikami na temat zagrożeń występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także spokoju i porządku publicznego wpływa na poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności” – stwierdził Guzek.

Podsumowanie dotychczasowej współpracy

Podczas spotkania funkcjonariusze podsumowali dotychczasową współpracę, która obejmowała wspólne patrole, zabezpieczanie imprez masowych oraz działania profilaktyczne. Dyskusje dotyczyły również planów na okres wakacyjny, kiedy to region odwiedza wielu turystów. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zintegrowane działania przynoszą wymierne efekty i są odpowiedzią na społeczne oczekiwania. „Efektywna służba, zaangażowanie i dobra współpraca pomiędzy służbami przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu jego poczucia wśród mieszkańców lokalnej społeczności, a także osób wypoczywających w powiecie słupskim” – dodali zgodnie przedstawiciele służb.

Plany na przyszłość i wspólne działania

W kontekście nadchodzących dni wolnych i licznych imprez zaplanowano kontynuację współpracy, w tym kierowanie do służby patroli złożonych z policjantów oraz strażników miejskich i gminnych. Takie służby mają za zadanie nie tylko reagować na bieżące zagrożenia, ale także prowadzić działania profilaktyczne. Podobnie jak w poprzednich latach, wspólne patrole będą zapewniać bezpieczeństwo podczas wydarzeń artystycznych, rozrywkowych i sportowych, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku jednostek straży: Straży Miejskiej w Słupsku, Straży Miejskiej w Ustce, Straży Gminy Redzikowo, Straży Gminnej w Ustce oraz Straży Gminnej w Kobylnicy. Ich obecność podkreśla wagę współpracy między różnymi służbami na terenie naszego regionu.

Spotkanie to pokazuje, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, a zjednoczone działania różnych służb mogą znacząco poprawić jakość życia w naszym regionie.


Policja Słupsk