Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

fot. R. Nowakowski

Dnia 6 kwietnia br. w słupskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia Medali od Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości, prowadzonej przez Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką Prezydentkę Miasta Słupska, wzięło udział 12 par.

Każda z par, w dniu otrzymania medalu, miała za sobą 50 lat stażu małżeńskiego.
Była to niezwykle wzruszająca uroczystość; jubilatom towarzyszyły dzieci, wnuki
oraz przyjaciele. Tak jak 50 lat wcześniej, tak i dziś, spędzili ten wyjątkowy dzień ciesząc się sobą wzajemnie.