10 maja 2019 r. słupscy funkcjonariusze pożarnictwa świętowali Powiatowe obchody Dnia Strażaka. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji strażaków w kościele parafialnym Św. Jacka. Po mszy pododdziały strażackie przemaszerowały na Plac Zwycięstwa przed słupskim ratuszem, gdzie odbyły się główne uroczystości, podczas których wręczono odznaczenia, wyróżnienia, akty nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz dokonano poświęcenia i przekazano średni samochód ratownictwa technicznego, średni samochód ratowniczo – gaśniczy, podnośnik hydrauliczny oraz quada na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych.

Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością:

Poseł na Sejm RP – pan Zbigniew Konwiński, vice wojewoda pomorski – Pan Mariusz Łuczyk, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Socha, Vice Prezydent Miasta Słupska – pan Marek Goliński, Przewodnicząca Rady Miasta – pani Beata Chrzanowska, Przewodniczący Rady Powiatu – pan Jan Olech, Komendanci i Dowódcy zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i straży, a także Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin powiatu słupskiego oraz Komendanci Powiatowi PSP z sąsiednich powiatów.

Wśród znamienitych gości powitaliśmy także Druhów ZOSP RP na czele z druhem Stanisławem Gajkiem – członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP

Miło nam również było gościć poprzednich Komendantów i Zastępców Komendantów byłego województwa słupskiego i obecnego powiatu słupskiego, jak również strażaków emerytów, druhny i druhów ochotników, rodziny strażaków, mieszkańców miasta i powiatu słupskiego.

Akademię uświetnili swą obecnością duszpasterze – ks. Józefef Domińczak proboszcz parafii Św. Jacka w Słupsku oraz ks. Feliks Samulak – kapelan słupskich strażaków.

Ksiądz kapelan dokonał uroczystego poświęcenia nowych pojazdów.


Tradycyjnie już uroczysty apel prowadził Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku st. kpt. Grzegorz Falkowski, natomiast rolę gospodarzy pełnili: Komendant Miejski PSP w Słupsku st. bryg. Krzysztof  Ulaszek oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Słupsku  dh Paweł Lisowski – Starosta Powiatu Słupskiego.

Podczas uroczystości zostały odczytane życzenia oraz wręczone odznaczenia i nagrody.

Za zaangażowanie w służbie oraz szczególne zasługi dla pożarnictwa wyróżnionych
i odznaczonych zostało szereg funkcjonariuszy oraz osoby współpracujące i wspierające straż pożarną.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył:

- Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę” – jednego funkcjonariusza – odznaczenie zostanie wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w dniu 28 maja 2019 roku.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

- Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 1 druha,

- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 5 funkcjonariuszy odznaczenia zostaną wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka w dniu 28 maja 2019 roku.

 

Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Pomorskiego przyznał odznaczenia:

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2 funkcjonariuszom KM PSP,

- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 4 funkcjonariuszom KM PSP,

- Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 1 funkcjonariuszom KM PSP.

 

Na wyższe stopnie awansowanych zostało 42 funkcjonariuszy KM PSP w Słupsku. W tym stopień:

mł. bryg.  otrzymały - 2 osoby,

kpt. – 2 osoby,

mł. kpt. – 2 osoby,

st. asp. - 1 osoba,

st. ogn. – 16 osób,

ogn. – 7 osób,

mł. ogn. – 6 osób,

st. sekc. – 3 osoby,

st. str. – 3 osoby.

 

Ponadto 7 funkcjonariuszy otrzymało nagrody:

- Nagrodę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – 7 funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywanie obowiązków służbowych,

- Nagrodę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – 22 za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz udział w przygotowaniu
i reprezentowaniu województwa pomorskiego podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka 2019 jako członek Kompanii Honorowej,

 - Nagrodę Prezydenta Miasta – 3 funkcjonariuszy,

 - Nagrodę Starosty – 4 funkcjonariuszy,

 - Nagrodę Burmistrza Miasta Ustki – 1 funkcjonariusz.

Nagrody przyznał również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku za zaangażowanie i dyspozycyjność w realizowaniu zadań służbowych.

 

Nagrodzeni i wyróżnieni zostali również druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słupskiego. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Pomorskiego wyróżniło i odznaczyło za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej strażaków ochotników z terenu miasta Słupska i powiatu słupskiego:

Złotym Znakiem Związku OSP RP - 1 osoba,

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza  - 1 osoba,

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 4 osoby,

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2 osoby,

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 8 osób.

Odznakę wzorowego Strażaka otrzymało 10 druhów OSP.

 

Odznaczenia OSP zostaną lub zostały wręczone wręczone podczas gminnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Oprac.: st.kpt. Tomasz Ponczkowski,

Fot.: ogn. Basarab Piotr.