Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

W dniu 8 maja br., w środę w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się spotkanie Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydent Miasta Słupska oraz Pani Marty Makuch Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska z przedstawicielami instytucji oświaty, przedstawicielami Rady Miejskiej w Słupsku, Młodzieżowej Rady Miasta, związków zawodowych działających w oświacie oraz przedstawicielami biznesu i ekspertami w dziedzinie edukacji, którzy powołani zostali przez Prezydenta Miasta Słupska w skład Rady Edukacji. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Anna Sadlak – Dyrektor Wydziału Edukacji oraz Pani Bogna Winiarczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji.

Podczas spotkania Pani Prezydent wręczyła akty powołania w skład Rady Edukacji, a następnie omówiono propozycje tematów prac Rady na najbliższe miesiące.

Rada Edukacji została utworzona na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 sierpnia 2015 r., jako ciało opiniodawczo-doradcze Prezydenta Miasta Słupska.

Do zadań Rady należy: opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta słupska w zakresie edukacji, projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury jednostek oświatowych Słupska, opiniowanie, strategii rozwoju miasta w zakresie edukacji, strategicznych projektów i programów oświatowych, opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej jednostek oświaty, opiniowanie i ocena sieci szkół i placówek oświatowych, inicjowanie dialogu w zakresie rozwoju słupskiej edukacji, definiowanie i proponowanie długofalowej strategii polityki edukacyjnej.

Kolejne spotkanie Rady edukacji zaplanowano w czerwcu br.

Skład Rady Edukacji:
1. Łukasz Androsiuk
2. Jolanta Banaszkiewicz
3. Gabriela Bereżecka
4. Agnieszka Biernacka
5. Beata Chrzanowska
6. Michał Czesnowski
7. Tomasz Dobrowolski
8. Renata Draszanowska
9. Mirosław Gubernat
10. Karolina Keler
11. Witold Kołodziejczyk
12. Dominika Korzeniowska-Gudyn
13. Jacek Kostrzewa
14. Joanna Król-Mazurkiewicz
15. Małgorzata Lenart
16. Jolanta Maciąg
17. Dariusz Patoleta
18. Grzegorz Piekarski
19. Monika Stępnik
20. Michał Tramer
21. Bożena Żuk