Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Fot. Pixabay

„Rangę zawodu można budować nie tylko poprzez zgłaszanie życzeń i stawianie żądań, ile poprzez dostrzeganie swoich osiągnięć i trafną ich ocenę”.

Pielęgniarstwo jest zawodem pięknym, trudnym, odpowiedzialnym, wymagającym odwagi, pogody ducha i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To spełnienie obowiązków wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Pielęgniarki, pielęgniarze oraz położne towarzyszą człowiekowi w jego chorobie i cierpieniu przy narodzinach i umieraniu.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek przypada 12 maja w rocznicę urodzin Florence Nightingale – prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.

Z tej okazji wszystkim pielęgniarkom, położnym i pielęgniarzom, pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania za pełną poświecenia, w poczuciu misji, wykonywaną pracę. Wyrażam swoje uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej odpowiedzialności i zaangażowania. Zawód, który Państwo wykonujecie obdarzony jest wielkim zaufaniem społecznym.

Mimo trudnych warunków w jakich pracujecie, Wasza serdeczność i uśmiech pomagają ludziom cierpiącym.

Tylko oni wiedzą, jak bardzo ważny jest Wasz wielki trud a jednocześnie jak niedoceniany przez tych, którzy cierpienia nie zaznali.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest ukoronowaniem wdzięczności chorych za Wasze wspaniałe serce.

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej, abyście poprzez nią coraz skuteczniej przynosiły chorym ulgę.

Dziękuję za tworzenie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów i ich rodzin.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA