Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Fot. Pixabay

Prezydent Miasta Słupska zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatek i kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku, która jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta.
Do zakresu działania Rady należy, w szczególności:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób;
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– ocena realizacji programów;
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Miasta Słupska na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, mogą zgłaszać kandydatów do pracy w Radzie Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wypełnione zgłoszenia należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1, pokój 208 w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2019 r. do godziny 15:30 tj. w godzinach funkcjonowania Urzędu.

Karta zgłoszenia kandydatury do Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Karta_zgłoszeniowa – do pobrania (kliknij).

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupsku zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (pozycja 4334 z dnia 30 września 2019 roku) i jest dostępne pod adresem:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/4334/akt.pdf