Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Od niedawna widać efekty prac elewacyjnych, prowadzonych na powstającym budynku Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych przy ulicy Lutosławskiego. Centrum będzie nową siedzibą Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku, który obecnie mieści się z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w budynku przy ul. Jana Pawła II.

Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 2018 r. od częściowej rozbiórki budynku dawnej wozowni należącego do Nowego Teatru. Ten XIX-wieczny obiekt, zaadaptowany na magazyn i pracownię techniczną teatru, znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Udało się zachować ciekawą pod względem architektonicznym frontową ścianę budynku od strony ul. Lutosławskiego, nawiązującą stylistyką do okresu wczesnego renesansu. W sali teatralnej mieszczącej około 250 widzów oraz w salach warsztatowych m.in. będą wystawiane spektakle teatralne, prowadzone będą zajęcia warsztatowe, organizowane wystawy, spotkania literackie, recitale, koncerty.

W nowych salach warsztatowych odbywać się będą warsztaty teatralne, muzyczne, choreograficzne, scenograficzne, itp., kierowane w największym stopniu do dzieci i młodzieży oraz osób z różnych powodów wykluczanych, zamieszkujących obszar rewitalizowany.

Aktualnie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Teren wokół budynku został utwardzony i uprzątnięty. Zaawansowane są także prace związane z montażem instalacji technicznych i sanitarnych, stolarki okiennej oraz prace elewacyjne. Zapraszamy do obejrzenia prac z postępów budowy Centrum. Zakończenie przebudowy i adaptacji starej wozowni przy ul. Lutosławskieigo na potrzeby Teatru Nowego im. Witkacego przewidziano na 2020 r.

Środki finansowe na realizację zadania zapewniono w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.