INFOLINIA PSYCHOLOGICZNA

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowa Straż Pożarna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

 Od godz.10.00 do 13.00 dyżur telefoniczny pełnią psycholodzy:      

 poniedziałek: Maja Hain (KW PSP w Olsztynie);
 wtorek: Jakub Góźdź (KW PSP w Kielcach);
 środa: Natalia Grzeszczuk (CWDPGP w Warszawie) – tylko osoby dorosłe;
 czwartek: Anna Kubicka (KW PSP w Warszawie);
 piątek: Cezary Dobrodziej (KG PSP w Warszawie).
 Możesz skorzystać również z kontaktu elektronicznego:
 poniedziałek: Maja Hain – ;wtorek: Jakub Góźdź – ;
 środa: Natalia Grzeszczuk – – tylko osoby dorosłe;
 czwartek: Anna Kubicka – ;
 piątek: Cezary Dobrodziej – .

Zapraszamy.

Źródło: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Infolinia-psychologiczna/idn:37372 dostęp z dnia 24.03.2020r.