Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Trwa nabór do policji. Kandydaci z województwa pomorskiego mają za sobą już pierwsze etapy rekrutacji. Dla wielu funkcjonariuszy Słupsk kojarzy się z początkiem drogi służbowej. W niedzielę w Szkole Policji w Słupsku kolejni kandydaci zdawali test z wiedzy ogólnej i test sprawnościowy. Zainteresowanych służbą mundurową zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.pomorska.policja.gov.pl, na której dostępne są niezbędne informacje.

Służba w Policji od zawsze była marzeniem wielu młodych ludzi. To szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją stwarzający możliwości dzielenia się dobrem z obywatelami. Służba w mundurze to także miejsce pracy słusznie kojarzone z godnym wynagrodzeniem. Początkujący funkcjonariusz (po kursie podstawowym) zarabia ok. 4 tys. zł. Aby zostać pomorskim policjantem, należy spełnić kryteria bliżej przedstawione w treści poniżej i na stronie internetowej:

dobor.pomorska.policja.gov.pl.

Początkiem starań o wstąpienie w szeregi formacji jest osobiste złożenie dokumentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku lub w pozostałych komendach miejskich i powiatowych w naszym garnizonie. Kolejnym krokiem jest rozmowa wstępna i sprawdzenie danych zawartych w kwestionariuszu. Następnie kandydaci biorą udział w spotkaniu organizacyjnym, na którym otrzymują niezbędne informacje do dalszego procesu rekrutacji. Po zakończeniu tych czynności kierowani są do słupskiej szkoły policji, gdzie odbywają się następne etapy.

Test z wiedzy ogólnej składa się z 40 pytań. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Po jego zakończeniu kandydaci przystępują do testu ze sprawności fizycznej, który polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Normy czasowe, jak i wymagania przy poszczególnych zadaniach są takie same w przypadku kobiet i mężczyzn.

Następne etapy, tj. test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzane są w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ostatnim etapem jest ocena stanu zdrowia kandydata przez komisję lekarską. Na zakończenie tworzona jest lista rankingowa kandydatów według ilości zdobytych punktów. Im wyższa pozycja na liście, tym większa szansa na przyjęcie do Policji. Z powodu epidemii koronawirusa cała procedura realizowana jest zgodnie z reżimem sanitarnym.

Kto może pełnić służbę w Policji? Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  • ćwiczące osoby
  • ćwiczące osoby
  • ćwiczące osoby