Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

spis 2021Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.
 
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie, może odwiedzić najbliższy urząd gminy (miasta). Na czas trwania spisu urzędy przygotowały specjalne miejsca do przeprowadzenia samospisu.
W Słupsku w Urzędzie Miejskim udostępnione zostało Biuro Spisowe znajdujące się w pokoju nr 105 (budynek ratusza, Pl.Zwycięstwa 3). Każdy mieszkaniec, który nie ma możliwości samodzielnego spisu, może zadzwonić pod numer 693 390 111 (telefon będzie aktywny od 01 kwietnia w godzinach funkcjonowania Urzędu) i umówić się na wizytę w ratuszu - w godzinach pracy urzędu. W ratuszu będzie można dokonać spisu oraz uzyskać - w razie potrzeby - pomoc od pracownika.
W przypadku braku możliwości wykonania samospisu internetowego istnieje tryb dokonania spisu przez telefon pod numerem infolinii: 22 279 99 99.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet lub telefon, dane będą zebrane przez rachmistrza, który skontaktuje się z daną osobą, telefonicznie lub bezpośrednio w celu przeprowadzieni spisu.
 
Należy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 
Nie należy obawiać się o swoje dane - są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
 
Wszelkie informacje na temat spisu na stronie: spis.gov.pl