Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Sacro pop plakatPromocja monografii pt. „SACRO – POP. Wyrażanie świętości w kulturze masowej” wydanej pod red. naukową Daniela Kalinowskiego  i Zuzanny Szwedek-Kwiecińskiej. 
 
Promocja książki odbędzie się w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku 30 listopada 2021 r. o godz. 17:00.
 
Monografia jest zbiorem artykułów wielu autorów w której pojawia się hasło „sacro-pop”. Jak pisze we wstępie prof. Daniel Kalinowski wspomniane hasło jest „wywołaniem obecności metafizyki oraz duchowości w kulturze współczesnej (głównie w literaturze). Jakże ważne jest mówienie o sakralności i duchowości w otoczeniu kultury popularnej i masowej. Cyt.: „Ten typ kultury stanowi fakt, zjawisko odczuwane powszechnie, zawłaszczające każdy atrakcyjny element człowieczej ekspresji, także wyrażanie sacrum czy konfesję religijną”. Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć Ciebie.