W dniu 21 września 2022 roku w Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja pn. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pierwsza pomoc”. Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Marcin Horała, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński.

Organizatorami konferencji byli Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, Prezes Zarządu Fundacji Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo Tadeusz Zagajewski oraz Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Zagajewski. Patronatem instytucjonalnym konferencję objęli Komisja Europejska-Przedstawicielstwo w Polsce, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Polska Rada Resuscytacji.

Konferencja poświęcona była bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze szczególnym naciskiem na obszar związany z udzielaniem pierwszej pomocy. Poruszone zostały niżej wymienione zagadnienia:

 • Pierwsza pomoc stałym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przygotowanie kandydatów na kierowców do udzielania pierwszej pomocy;
 • Nowe urządzenia UTO w ruchu drogowym;
 • Edukacja społeczna w zakresie zmieniających się przepisów Kodeksu Drogowego,
 • Przepisy, życie, sumienie;
 • Propozycje działań systemowych dotyczących uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
 • Przejście dla pieszych - element infrastruktury drogowej, czy miejsce kolizji interesów;
 • Floty samochodowe - przygotowanie firm i kierowców;
 • Droga jako miejsce pracy. Odpowiedzialność kierowców zawodowych jako czynnik bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • Kampanie, akcje, działania na rzecz ratowania życia i poprawy BRD „Bezpieczna Autostrada” - przykład kompleksowego projektu na rzecz poprawy BRD;
 • Choroby cywilizacyjne i leki, a prowadzenie pojazdów;
 • Osoby z dysfunkcjami - pełnoprawnymi uczestnikami ruchu;
 • Ekologia a bezpieczeństwo;
 • Ekologia w transporcie drogowym. Ekologiczna przyszłość logistyki;
 • Stary kierowca nowe przepisy - edukacja czy informacja. Kierowca cyfrowy. Kierowca analogowy;
 • Modelowe rozwiązania edukacyjne na przykładzie działań KWP w Gdańsku w tym przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.  

Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym do funkcjonariuszy Policji, wojska, strażników miejskich i gminnych, przedstawicieli zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych, ratowników medycznych a także instytucji wspierających służby ratownicze.

W przedmiotowym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 300 osób.