UM Słupsk: Otwarty konkurs ofert pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”
Czas na wsparcie seniorów! Samorząd Województwa Pomorskiego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom starszego pokolenia, ogłaszając inicjatywę, która ma na celu poprawę jakości ich życia. Sprawdź, jak możesz wziąć udział w konkursie, który zmienia lokalną rzeczywistość.
  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach polityki senioralnej.
  • Zadania publiczne dla organizacji skupiających się na aktywności seniorów.
  • Szczegóły konkursu dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W odpowiedzi na rosnącą aktywność społeczną osób w wieku emerytalnym, Samorząd Województwa Pomorskiego otwiera nowe możliwości dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które pragną wnieść swój wkład w rozwój lokalnej społeczności seniorów. Konkurs ofert ma na celu wsparcie projektów, które promują i upowszechniają działania na rzecz tej szczególnej grupy obywateli.

Realizacja tych przedsięwzięć w 2024 roku ma przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów, a także zwiększyć ich udział w życiu publicznym. To szansa na pokazanie, że wiek to tylko liczba, a doświadczenie i mądrość życiowa są bezcennymi wartościami, które zasługują na rozpoznanie i celebrowanie.

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie powinny zwrócić uwagę na szczegółowe informacje, które zostały udostępnione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku. Strona ta służy jako kompendium wiedzy na temat wymagań konkursowych oraz niezbędnych kryteriów, jakie należy spełnić, aby zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Morze możliwości otwiera się przed instytucjami, które zechcą wesprzeć tę szlachetną inicjatywę. To okazja, by zatroszczyć się o starsze pokolenie, które przez lata budowało fundamenty naszej wspólnoty. Niech to będzie czas, kiedy to my otoczymy ich opieką i uznaniem, jakie zasługują.


Artykuł zaczerpnięty z: UM Słupsk