PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
Nowe możliwości dla Słupska! Lokalne instytucje, organizacje oraz fundacje otrzymują szansę na wsparcie dzięki nowemu programowi rehabilitacyjnemu. Nie przegapcie okazji na ulepszenie miasta dla wszystkich jego mieszkańców!
  • Rusza nowy program wspierający osoby niepełnosprawne w Słupsku.
  • Dostępne finansowanie na projekty usprawniające dostępność i integrację.
  • Zaproszenie do składania wniosków przez Prezydenta Miasta.
  • Zbliża się termin składania wniosków - 20 lutego 2024 r.

Mieszkańcy Słupska i reprezentujące ich instytucje mają wyjątkową okazję, by wpłynąć na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Aktywacja, integracja i usunięcie barier to główne cele Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, inicjatywy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kluczowe obszary wsparcia w ramach programu obejmują:

  • Pomoc w dostosowaniu wielorodzinnych budynków i urzędów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Wsparcie dla edukacji, w tym placówek edukacyjnych i środowiskowych domów samopomocy.
  • Finansowanie tworzenia spółdzielni socjalnych i likwidacja barier transportowych.
  • Dofinansowanie projektów aktywizacyjnych oraz modernizacja warsztatów terapii zajęciowej.

Program oferuje różnorodne formy wsparcia finansowego, m.in. dotacje na dostosowanie infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie w zakupie specjalistycznych pojazdów. Maksymalna kwota dofinansowania waha się w zależności od obszaru i szczegółowych wymogów projektu, przy czym intensywność pomocy może osiągnąć nawet 85%.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Prezydent Miasta zachęca do składania wniosków. Szczegółowe informacje na temat procesu aplikacyjnego oraz wymagania dotyczące projektów są dostępne w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje program, może skontaktować się z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. Pracownicy wydziału są gotowi udzielić wszystkich niezbędnych informacji oraz pomóc w procesie aplikacyjnym.

Warto pamiętać, że termin składania wniosków jest ostateczny i upływa 20 lutego 2024 roku. To doskonały czas, aby przeanalizować potrzeby naszej lokalnej społeczności i przedstawić projekty, które mogą realnie poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych mieszkańców Słupska.


Urząd Miejski w Słupsku