Dlaczego wybór prywatnego przedszkola to nieoceniona pomoc w prawidłowym rozwoju dziecka?

Mogłoby się wydawać, że przedszkole niepubliczne to miejsce, którego zadaniem jest zadbanie o bezpieczną i beztroską zabawę dziecka. Oczywiście jest w tym sporo prawdy, jednak istotą przedszkola jest przede wszystkim odegranie jednej z najważniejszych ról w życiu małego człowieka. Przedszkole prywatne nie tylko umożliwia mu wspaniałą zabawę z innymi dziećmi, ale także uczy, pielęgnuje i rozwija wiele jego umiejętności, a także wpływa na rozwój wszystkich sfer malucha. Okres przedszkolny w życiu dziecka to czas, kiedy z niesamodzielnego naśladowcy otoczenia, staje się osobą świadomą swojej odrębności. Każdy etap jego życia to wypełnienie określonych zadań, które wpływają na jego rozwój. Nie oznacza to jednak, że każdy maluch w przedszkolu stawiając czoła wyzwaniom, jest na takim samym etapie rozwoju. Każde dziecko ma prawo do wkraczania w kolejne etapy życia w swoim indywidualnym rytmie.

Płaszczyzny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Przedszkole odgrywa bardzo ważną funkcję w życiu malca. Mianowicie przygotowuje go do etapu szkolnego, gdzie dziecko będzie musiało wykazywać się samodzielnością i umiejętnością radzenia sobie w przeróżnych sytuacjach. Na tym etapie maluch powinien wykazać się określonym zasobem wiedzy, czyli być gotowy edukacyjnie. Jednak okazuje się, że to gotowość społeczna i emocjonalna odgrywają decydującą rolę, determinując sukces szkolny. Nasz mały uczeń musi uporać się z wieloma wyzwaniami, jakie wiążą się z nową szkolną sytuacją i to bez bezpośredniej obecności rodzica, do czego na co dzień przywykł.  Dlatego przedszkole jest niezastąpionym miejscem, w którym dziecko rozwija się emocjonalnie, społecznie, fizycznie, poznawczo, a także kontynuowany jest i wspierany proces jego socjalizacji.

Rozwój emocjonalny u przedszkolaka

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo dynamiczny. To właśnie w tym czasie dzieciidentyfikują emocje, potrafią je nazywać i uczą się je wyrażać. W przedszkolu maluch ma niezwykłą swobodę w sferze emocjonalnej, ponieważ dzieci mają prawo do okazywania swoich uczuć, które oddają całym sobą, ucząc się także zachowań werbalnych. Szczere okazywanie uczuć przez małego człowieka w wieku przedszkolnym wobec innych kierowane jest jego wyobraźnią, a uczucia te są niestałe. Dzieci w wieku przedszkolnym łatwo zmieniają tor emocji, przechodząc w krótkim czasie od euforii do płaczu. Stąd tak ważne jest umożliwienie maluchowi ich okazywania, nauczenia go prawidłowego werbalizowania emocji i budowania tym samym poczucia jego własnej wartości.

Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój społeczny dziecka tak naprawdę zaczyna się już od momentu jego narodzin. Rozpoczynając życie w rodzinie, poznaje ono zasady panujące w grupie, przystosowuje się do życia, naśladuje innych dorosłych i im ufa. Późniejszym etapem rozwoju społecznego jest żłobek, a następnym przedszkole. To tu maluch uczy się współpracy z rówieśnikami, ról społecznych. W przedszkolu buduje on swoją osobowość, rozwija empatię, rozróżnia sposoby zachowania. Wszelkie badania udowadniają, że dziecko, które uczęszcza do przedszkola, jest bardziej uspołecznione, a co za tym idzie lepiej radzi sobie w dalszych etapach życia.

Rozwój fizyczny przedszkolaka

W czasie uczęszczania dziecka do przedszkola jego rozwój fizyczny znacznie przyspiesza. Zmienia się jego budowa ciała, układ ruchowy i wzmacnia cały organizm. W rozwoju fizycznym małego człowieka bardzo ważną rolę odrywa motoryka ciała. Stawiając dziecku coraz wyższe poprzeczki, motywujemy go do pokonywania, wyuczania coraz trudniejszych czynności. Podczas pobytu w przedszkolu maluch każdego dnia nabiera zręczności, zwinności, zwiększa się jego koordynacja i dzięki temu staje się on silny.

Rozwój poznawczy u dziecka w przedszkolu

Dziecko w wieku przedszkolnym jest doskonałym obserwatorem otoczenia. Maluch w tym okresie jest bardzo spostrzegawczy, szybko przyswaja zdobyte informacje, zapamiętuje je i naśladuje. W rozwoju poznawczym w przedszkolu ćwiczymy zatem jego pamięć, koncentrację i logikę. Choć początki pobytu dziecka w przedszkolu to czas jego wdrożenia w nowy etap, jego ciekawość świata i chęć do nauki szybko pozwala mu na wejście w nową życiową przygodę. Rozwój poznawczy wpływa na pamięć małego człowieka, jego mowę, myślenie, na progresję w konwersacjach,  jest pomocny w tworzeniu przez niego narracji. Praca i zabawa w grupie przyczynia się także do umiejętności współpracy, budowania przyjacielskich więzi i grupowej synergii.

...bo w Naszym Magicznym Zamku każde dziecko jest wyjątkowe!

Zadaniem Naszego Magicznego Zamku jest wspieranie dziecka w jego rozwoju. Naszą misją jest pozwolenie mu na odkrywanie świata, który czeka na niego z otwartymi ramionami. To właśnie tu maluch ma niepowtarzalną szansę na pobudzenie wszystkich swoich sfer, aby w przyszłości być silnym, gotowym na kolejne umiejętności i wrażliwym intelektualnie, społecznie oraz emocjonalnie człowiekiem. Poprzez zabawę, dającą dziecku swobodę w wyrażaniu siebie, swoich emocji sprawiamy, że każdy maluch jest szczęśliwy bez względu na to, na jakim jest etapie swojego rozwoju. Dlatego też w naszym prywatnym przedszkolu każde dziecko otoczone jest indywidualną opieką, stając się dla siebie samego wyjątkowym superbohaterem.