Nowe możliwości dla mieszkańców Słupska - otwarcie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
Rozwijanie potencjału lokalnych inicjatyw dzięki nowo otwartemu Lokalnemu Punktu Informacyjnym Funduszy Europejskich w Słupsku

Z początkiem lutego 2024 roku, mieszkańcy Słupska zyskali nowe miejsce, które może okazać się kluczowe dla rozwoju ich inicjatyw i projektów. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ulokowany przy ulicy Portowej 13B, otwiera swoje drzwi, oferując bezpłatne wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. To okno na świat możliwości, które Fundusze Europejskie otwierają przed lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, a także indywidualnymi osobami.

  1. Początek działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku z lutym 2024.
  2. Bezpłatne wsparcie w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich obejmujące m.in. konsultacje, diagnozę wstępną projektów, informacje o warunkach dofinansowania.
  3. Zakres usług dostępnych w punkcie: od indywidualnych konsultacji po mobilne punkty informacyjne i spotkania dla szkół.
  4. Dane kontaktowe punktu oraz jego godziny otwarcia.
  5. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach oferowanego wsparcia, eksperci będą dostępni do prowadzenia dialogu na temat wszelkich pomysłów, które mogą kwalifikować się do finansowania z funduszy unijnych. Dzięki tak szerokiemu zakresowi usług, od indywidualnych spotkań po mobilne punkty informacyjne, każdy zainteresowany uzyska dostęp do cennych informacji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy indywidualnych potrzeb.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich nie ogranicza się jedynie do doradztwa. Znajdziemy tam również informacje o bezpłatnych szkoleniach i projektach edukacyjnych, a także pomoc w przygotowaniu wniosków i zarządzaniu projektami finansowanymi przez UE. To zasób wiedzy i wsparcia, który może realnie wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności i gospodarki.

Godziny otwarcia punktu, od poniedziałku do piątku, zostały dostosowane tak, aby umożliwić odwiedziny zarówno osobom pracującym, jak i studentom czy przedstawicielom organizacji. Z lokalizacją w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, punkt stanowi także ważny element lokalnego ekosystemu wspierającego innowacje i przedsiębiorczość.

Realizacja projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podkreśla znaczenie współpracy regionalnej i europejskiej w rozwijaniu potencjału lokalnych społeczności. Jest to szansa na nowe projekty, które mogą przyczynić się do zwiększenia jakości życia mieszkańców Słupska oraz promować region na szerszej arenie europejskiej.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. To okazja, by własne pomysły przekuć w realne projekty, które zyskają wsparcie na szczeblu europejskim.


Źródło: UM Słupsk