Urząd Miejski w Słupsku: Nowy Komitet Rewitalizacji na lata 2024-2026 już powołany
W naszym mieście rozpoczyna się nowa era działań na rzecz jego odnowy i rozwoju. Prezydent miasta podjęła decyzję o powołaniu Komitetu Rewitalizacji, który przez najbliższe trzy lata będzie kierował procesem odnowy przestrzeni miejskiej. Ten ruch otwiera drogę do dialogu między władzami a społecznością lokalną, dając mieszkańcom realny wpływ na kształtowanie przyszłości ich otoczenia.
  1. Powołanie Komitetu Rewitalizacji na lata 2024-2026.
  2. W skład Komitetu wchodzi 30 osób reprezentujących różne grupy interesariuszy.
  3. Przewidziano wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego na pierwszym spotkaniu.
  4. Podstawą działalności Komitetu jest Uchwała nr XLII/578/17 Rady Miejskiej.

Komitet Rewitalizacji to platforma, na której spotykają się przedstawiciele różnych środowisk – od mieszkańców, przez przedsiębiorców, aż po edukatorów i kulturę. Wszyscy oni łączą siły, aby wspólnie zdecydować o przyszłości naszego miasta. W skład tego zespołu wchodzą zarówno osoby znane z aktywnej postawy społecznej, jak i eksperci w dziedzinach ważnych dla procesu rewitalizacji.

Wśród członków Komitetu znaleźć można przedstawicieli mieszkańców zarówno z obszarów objętych rewitalizacją, jak i tych spoza nich, co gwarantuje szerokie spojrzenie na potrzeby i oczekiwania społeczności. Również właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele oświaty i kultury mają swoich reprezentantów, co podkreśla kompleksowy charakter planowanych działań.

Warto zauważyć, że działalność Komitetu opiera się na solidnych fundamentach prawnych, zapewnionych przez ustawę o rewitalizacji oraz miejscową uchwałę, co stanowi gwarancję przemyślanego i zorganizowanego procesu odnowy. To, jakie zmiany zajdą w naszym mieście w najbliższych latach, zależy teraz od pracy tego zespołu.

Każdy z nas może śledzić prace Komitetu i w miarę możliwości angażować się w proponowane inicjatywy. To wspólne zadanie i okazja, by nasze miasto stało się jeszcze piękniejsze, bardziej funkcjonalne i przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców.


Opierając się na: Urząd Miejski w Słupsku