Urząd Miejski Słupsk: Jak obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności?
Zapewnienie równych szans w cyfrowym świecie staje się coraz bardziej istotne. Właśnie dlatego, 16 maja 2024 roku odbędzie się konferencja online, która skupi się na dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami. To wyjątkowa okazja, by dowiedzieć się więcej o integracji cyfrowej i jej barierach.
  1. Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w godzinach 10:00-13:00.
  2. Tematyka spotkania obejmować będzie m.in. projektowanie treści cyfrowych w usługach publicznych oraz przyszłość dostępności cyfrowej.
  3. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak sprawdzić dostępność plików PDF i jakie są obowiązki podmiotów publicznych w zakresie dostępności cyfrowej.
  4. Wydarzenie organizowane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność cyfrowa to nie tylko technologia, ale przede wszystkim szansa na pełne uczestnictwo w życiu społecznym dla każdego. W Polsce, regulacje prawne takie jak ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z kwietnia 2019 roku, czy ustawa z lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, stanowią fundamenty, na których opiera się rozwój dostępności cyfrowej.

Spotkanie online jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą przyczynić się do budowania przestrzeni wolnej od barier. To doskonała okazja do zdobycia wiedzy, jak można ułatwić życie osobom z niepełnosprawnościami poprzez odpowiednie projektowanie cyfrowe. Konferencja stanowi platformę do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także do dyskusji o przyszłości dostępności cyfrowej.

Dołącz do nas i przyczyn się do tworzenia bardziej inkluzjiwnej przyszłości cyfrowej!


Opierając się na: Urząd Miejski Słupsk