Cyberzagrożenia na VIII Ogólnopolskiej Konferencji w Ustce
Wczoraj w jednym z lokalnych hoteli odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny człowiek wobec wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni”, która zgromadziła ponad 200 uczestników, w tym przedstawicieli Policji, świata nauki oraz największych firm działających w Internecie.
  1. Konferencja zgromadziła ponad 200 uczestników.
  2. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
  3. Wydarzenie zorganizowały Komenda Miejska Policji i Uniwersytet Pomorski.
  4. Uczestnicy dyskutowali o wyzwaniach i zagrożeniach w sieci.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania uczestników przez organizatorów i zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in. Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Piotr Cekała oraz mł. insp. Robert Fiorek – Naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej KWP w Gdańsku, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Mariusz Mejer podziękował wszystkim za przybycie, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Podczas konferencji omówiono liczne wyzwania, przed jakimi stają użytkownicy Internetu oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w sieci. Uczestnicy podkreślali, że w dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu, co niesie za sobą różnorodne zagrożenia. Jak zauważył komendant Mariusz Mejer, „w obecnych czasach ciężko jest funkcjonować bez korzystania z sieci, a konsekwencją tego są niebezpieczne sytuacje i zagrożenia, które czekają w Internecie na jego użytkowników.”

Wydarzenie zostało podzielone na kilka paneli tematycznych, gdzie eksperci z różnych dziedzin wymieniali się wiedzą i doświadczeniami. Funkcjonariusze Policji mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi systemami wykrywania przestępstw w cyberprzestrzeni oraz współpracować z przedstawicielami dużych firm internetowych, które często pomagają w ustaleniu sprawców cyberprzestępstw.

Konferencję zorganizowały Komenda Miejska Policji w Słupsku oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między specjalistami z różnych dziedzin, a także do podniesienia świadomości na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Podczas konferencji szczególną uwagę poświęcono potrzebie poprawy świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Eksperci podkreślali, że edukacja i prewencja są kluczowe w walce z cyberprzestępczością. Spotkanie zakończyło się owocnymi dyskusjami na temat przyszłych działań i współpracy między różnymi podmiotami w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.


Źródło: Policja Słupsk