Rada Seniorów Powiatu Słupskiego zakończyła kadencję i podsumowała działalność
Członkowie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego zakończyli swoją kadencję podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce 12 kwietnia. W trakcie zebrania podsumowali swoją działalność i porozmawiali o bezpieczeństwie seniorów w sytuacjach kryzysowych z przedstawicielką Komendy Miejskiej PSP.
  1. Podsumowanie działalności Rady Seniorów.
  2. Spotkanie z przedstawicielką Komendy Miejskiej PSP.
  3. Podziękowania od starosty i członka Zarządu Powiatu.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Seniorów Powiatu Słupskiego, które odbyło się 12 kwietnia, członkowie Rady dokonali podsumowania swojej dwuletniej działalności. Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym i było okazją do refleksji nad osiągnięciami oraz wyzwań, które napotkali.

Rada Seniorów, powołana w 2022 roku, liczyła 16 członków i pełniła rolę społeczną, opiniodawczą oraz doradczą. Jej głównym zadaniem było inicjowanie działań na rzecz osób starszych, promowanie integracji społecznej seniorów oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Członkowie Rady angażowali się w liczne projekty mające na celu poprawę jakości życia starszych mieszkańców powiatu.

Podczas spotkania gościem specjalnym była st. kpt. Iwona Lenart z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Przeprowadziła ona prelekcję na temat bezpieczeństwa osób starszych w sytuacjach kryzysowych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony członków Rady. Omówiono m.in. jak seniorzy mogą przygotować się na różne rodzaje zagrożeń oraz jakie kroki podjąć, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Na zakończenie spotkania starosta Paweł Lisowski, wraz z członkiem Zarządu Powiatu, Grzegorzem Grabowskim, który pełnił również funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów, wyrazili wdzięczność za zaangażowanie i pracę członków Rady. Podkreślili, że ich działania miały znaczący wpływ na poprawę życia starszych mieszkańców powiatu i wyrazili nadzieję na kontynuację tych inicjatyw w przyszłości.

Rada Seniorów Powiatu Słupskiego zakończyła swoją kadencję z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Członkowie Rady nie tylko zainicjowali ważne projekty, ale również aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, dbając o interesy i potrzeby seniorów. Ich praca jest doskonałym przykładem, jak współpraca na poziomie lokalnym może przynieść wymierne korzyści dla całej społeczności.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe