Unijne dofinansowanie na nagłośnienie hali ZSOiT w Ustce zatwierdzone
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku zawarto umowę na nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ma na celu rozwój infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej regionu.

Podpisanie umowy na unijne dofinansowanie

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowę dotyczącą realizacji projektu nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Jest to ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury kulturalnej w naszym regionie. Zadanie to jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Finansowanie i koszty projektu

Całkowity koszt projektu wynosi 153 973,52 zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 94 395 zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację zadania, które ma na celu stworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej. Ma ona służyć integracji oraz edukacji lokalnej społeczności poprzez poprawę nagłośnienia w hali widowiskowo-sportowej.

Cel operacji i strategia rozwoju

Głównym celem operacji jest rozwój infrastruktury, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i nie będzie miała charakteru komercyjnego. Projekt ten jest częścią szerszej Lokalnej Strategii Rozwoju, której ogólnym celem jest uczynienie regionu bardziej atrakcyjnym miejscem do życia i pobytu. W ramach tej strategii, priorytetem jest rozwój infrastruktury społecznej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Podpisanie umowy przez przedstawicieli powiatu

Umowę w imieniu Powiatu Słupskiego podpisali Starosta Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski, Wicestarosta Marcin Kowalczyk oraz Skarbnik Powiatu Jadwiga Janicka. To ważne wydarzenie podkreśla zaangażowanie lokalnych władz w rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej regionu.

Znaczenie projektu dla lokalnej społeczności

Realizacja tego projektu umożliwi organizację różnorodnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych, które będą dostępne zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów odwiedzających Ustkę. Dzięki nowemu nagłośnieniu, hala widowiskowo-sportowa stanie się miejscem, gdzie będą mogły odbywać się wydarzenia na wysokim poziomie, co przyczyni się do integracji społeczności lokalnej i wzrostu atrakcyjności regionu.


Opierając się na: Powiat