W poniedziałek 11 marca 2019 r. z inicjatywy Agencja Rozwoju Pomorza oraz Miasta Słupsk w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej.

Uczestnikom przedstawiono podstawowe informacje na temat proces rewitalizacji: jaki obszar Słupska uznany został za obszar rewitalizacji, jakie problemy natury społecznej zdefiniowano w naszym mieście oraz jakie działania obejmuje Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+. Wyjaśniono czym jest pożyczka rewitalizacyjna, a także kto i na jakich zasadach może się o nią ubiegać.

Pożyczka rewitalizacyjna udzielana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Łączna pula środków wynosi 95 mln zł (76 mln zł RPO WP na lata 2014-2020 i 19 mln zł środki własne BGK).

Preferencyjne pożyczki rewitalizacyjne udzielane są na realizację projektów służących zwiększeniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, wpływających na wyeliminowanie lub ograniczenie problemów społecznych występujących na danym obszarze. Warunkiem niezbędnym jest lokalizacja projektu na zdegradowanym obszarze objętym programem rewitalizacji. W przypadku naszego miasta jest to Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Środki z pożyczek mogą zostać przeznaczone np.: na zakup, wytworzenie, montaż środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych oraz zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota pożyczki: do 10 mln zł.

Wnioski o pożyczkę przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza S. A.w Gdańsku:
Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 100
faks: 58 32 33 200.

ARP udziela również szczegółowych informacji na temat pożyczki.

O pożyczkę mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.

Atrakcyjność pożyczek polega przede wszystkim na bardzo niskim oprocentowaniu już od 0,25%
w skali roku, długim okresie kredytowania sięgającym nawet 15 lat oraz możliwej karencji
w spłacie kapitału, wynoszącej nawet do 24 miesięcy.

BGK nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek, ponieważ za swoje usługi otrzymuje wynagrodzenie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego.

Więcej informacji nt. pożyczki rewitalizacyjnej znajdziecie Państwo na stronach BGK i RPO Województwa Pomorskiego, w ulotce informacyjnej (format pdf.) oraz w prezentacji przygotowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza (fotmat pdf.)

Uwaga! Przed złożeniem wniosku o pożyczkę zalecany jest kontakt Inwestora z ARP/BGK w celu uzgodnienia formy pomocy publicznej oraz struktury finansowania.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.