Duże przedsiębiorstwa, (coraz częściej również te mniejsze) aby sfinansować sobie flotę samochodów najczęściej korzystają z leasingu. Jednak bez względu na to czy to mała, czy duża firma, podczas kontraktu leasingowego, może dojść do pewnych komplikacji i trudności z terminowym opłacaniem rat. Czy jest to zatem moment, kiedy od leasingu można odstąpić?

Jako, że w leasingu mamy do czynienia z bardzo atrakcyjnymi warunkami umowy oraz wieloma korzyściami związanymi z podatkowaniem, jest to bardzo wygodna metoda finansowania samochodu. Czy dla funkcjonowania firmy potrzebne są nam specjalne maszyny czy też osobowy samochód Citroen leasing w Arval to będzie doskonałe rozwiązanie – dlaczego?

Przede wszystkim, nie wpływa to na naszą zdolność kredytową, a dzięki temu możemy bez problemu podejmować się innych inwestycji i rozwijać swój biznes. Zaciąganie kredytów i podpisywanie umów leasingowych, to jednak czynniki, które mogą wpłynąć na finansową kondycję firmy. Najczęściej dotyczy to przedsiębiorstw, które dopiero wchodzą na rynek, wówczas są one bardziej narażone na pewne problemy związane z regulowaniem zobowiązań. Inaczej wygląda sprawa w wypadku leasingu dla osób prywatnych.

Co się stanie po zerwaniu umowy leasingu?

W teorii, zawsze jest możliwość aby od leasingu odstąpić znacznie wcześniej, natomiast z perspektywy przedsiębiorcy, nigdy nie będzie to dobre wyjście z tej sytuacji. Najczęściej, wypowiadając umowę leasingową, musimy liczyć się z dość poważnymi konsekwencjami finansowymi. Bez znacznie jest to, która strona wypowie umowę. W każdym wypadku, leasingobiorca zobowiązany jest to spłaty pozostałych rat, które przewidywane się do końca okresu leasingu. Kwota ta, zmniejszy się jedynie o dyskonto – korzyść uzyskaną przez leasingodawcę, z tytułu przedwczesnego zerwania umowy, chociażby sprzedaży auta, jeżeli był to leasing samochodu. Końcowa suma jednak może się zwiększyć, kiedy doliczy się do niej pewne koszty – kary oraz prowizje, które wynikają z OWUL – ogólnych warunków umowy leasingu.

Kiedy od leasingu można odstąpić?

Wypowiedzieć umowę może zawsze strona finansująca, druga strona ma prawo zakończyć kontrakt tylko na zasadach, które regulowane są przez zapisy w umowie. Leasingodawca ma prawo zerwać umowę wcześniej, jeżeli pojawią się zaległości w opłacaniu rat, bądź też kiedy samochód nie będzie użytkowany według ustalonych zasad. Wcześniej jednak, stosuje się upomnienie. Jeżeli nic nie ulegnie zmianie, wówczas następuje wypowiedzenie umowy. Do zerwania kontraktu dojedzie też, kiedy nasz Citroen C3 w leasingu zostanie skradziony lub ulegnie całkowitej szkodzie. Mamy wtedy do czynienia z automatycznym wygaśnięciem umowy.

Jak radzić sobie z problemami związanymi ze spłatą?

Kiedy kalkulator leasingowy na zawiedzie i będziemy zmuszeni ratować swoje finanse wypowiedzeniem umowy, warto rozważyć tańsze sposoby. Można postawić wówczas np. na cesję umowy, bądź tez podnajem leasingowanego auta. Należy otrzymać na to zgodę finansującego, jednak obie metody nie generują dodatkowych kosztów. Patrząc z perspektywy leasingobiorcy, najlepszym wyjściem będzie podnajęcie pojazdu innej firmie, w zamian za opłacanie czynszu – pokryje on koszty leasingu. Dzięki temu, przedsiębiorca zachowa także prawo do pierwszeństwa wykupu samochodu, kiedy umowa dobiegnie końca.

Zaleca się jednak, aby decyzja podpisania umowy leasingu była dobrze przemyślana, aby nie być zmuszonym do korzystania z powyższych rozwiązań.