Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Drodzy mieszkańcy, jeśli zauważyliście młodego ptaka, który „nie umie latać”, prosimy, aby w żadnym wypadku nie dotykać, nie zabierać i nie odchowywać podlotów. Do najczęstszych pobudek kierujących nami w takich sytuacjach należy chęć niesienia pomocy „nieporadnym” ptakom. Zgodnie z opinią ornitologów, młode ptaki w takich sytuacjach są pod opieką rodziców, nawet jeśli znajdują się na ziemi, są karmione przez dorosłe ptaki będące zawsze w pobliżu.
Nie należy zatem dotykać takich ptaków, karmić, a już na pewno zabierać ich do domu! Trwa okres wylotu młodych z gniazd i dziupli i do nierzadkich przypadków należą spotkania z nielotami, które przedwcześnie opuściły rodzinne domy. W sytuacji gdy młodym ptakom potrzebna jest pomoc starajmy się przede wszystkim nie zaszkodzić.
Jeśli chcemy im pomóc, po prostu zabierzmy je (zachowując ostrożność) z ulicy lub chodnika i umieśćmy w bezpiecznym miejscu, np. za ogrodzeniem – w odległości pozwalającej rodzicom usłyszeć głos wzywającego podlota.
Nie oddawajmy zatem niedźwiedziej przysługi, która zamiast pomóc może tylko zaszkodzić!

Nie skazujmy ptaków na życie w „niewoli”, pozwólmy im, mimo trudnych warunków miejskich, żyć na wolności!