Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce otrzymali sprzęt ratujący życie. Urządzenie AED zostało przekazane przez samorządowców na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Ustce kom. Łukasza Filipczak. Funkcjonariusze przeszli już pierwsze szkolenie. Defibrylator będzie wykorzystywany przez nich w codziennej służbie.

W minionym miesiącu policjanci z Komisariatu Policji w Ustce z rąk władz samorządowych otrzymali defibrylator AED. Urządzenie znajduje się w poczekalni przy stanowisku kierowania usteckiego komisariatu. Miejsce to jest oznaczone planszami informującymi oraz instrukcją obsługi AED. Wyposażenie funkcjonariuszy w sprzęt ratujący życie z pewnością zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Ustki, turystów, jak i osób odwiedzających komisariat.


W ubiegłym tygodniu policjanci Komisariatu Policji w Ustce oraz przyjezdni funkcjonariusze z Gdańska, którzy są delegowani do pełnienia służby w sezonie letnim 2019 r., zostali przeszkoleni przez konsultanta medycznego z zakresu pierwszej pomocy oraz użycia AED. W trakcie szkolenia uczyli się, jak profesjonalnie korzystać z defibrylatora i udzielać pierwszej pomocy osobie w przypadku nagłego zatrzymania pracy serca.

Większość wypadków nagłego zatrzymania krążenia jest spowodowana migotaniem komór, czyli nieprawidłowym chaotycznym rytmem serca. Defibrylator AED wyzwala impuls elektryczny, który przepływając przez mięsień sercowy, zatrzymuje migotanie komór i wpływa na przywrócenie prawidłowej pracy serca. Czas wykonania defibrylacji często decyduje o przeżyciu poszkodowanego. Pamiętajmy, że szansa na wykonanie skutecznej defibrylacji spada prawie o 10% w ciągu każdej minuty od momentu utraty przytomności i oddechu przez poszkodowanego. Użycie AED umożliwia wykonanie defibrylacji także przez ratowników niezawodowych.

Za okazane wsparcie i wyposażenie szczególne podziękowania kierujemy do burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka oraz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ustce Piotra Wszółkowskiego.