Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Zachęcamy do zapoznania się z grafikami obrazującymi planowane nasadzenia drzew, krzewów, krzewinek i bylin na bulwarach rzeki Słupi. Za dwa lata miejsce to zmieni się diametralnie by swoim dostępem, funkcjonalnością, estetyką i walorami przyrodniczymi poprawiać jakość i komfort życia w naszym mieście.