Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Będąc w poczucie wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznawane są przez nas wszystkich, Fundacja Vis Salutis zgłasza gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.
W ramach Fundacji uruchomiono psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.
Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie od 10.00 do 18.00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta. Zapraszamy, w imieniu Organizatora, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.