W najbliższą środę pomorscy policjanci przeprowadzą działania „Truck&Bus”. Ich celem jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych w czasie przewozu osób i towarów, a także ujawnianie oraz eliminowanie nieprawidłowości podczas świadczenia usług transportowych. Mundurowi zwrócą uwagę na stan techniczny pojazdów. Każdy zatrzymany do kontroli kierowca musi się liczyć z badaniem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

 Na kierowcach samochodów ciężarowych oraz autobusów ciąży szczególna odpowiedzialność. Od ich kwalifikacji, rzetelności oraz odpowiedzialności często zależy zdrowie przewożonych osób oraz innych uczestników ruchu.  Wszyscy zatrzymani do kontroli zostaną poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik pozytywny, wskazujący stan po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości, zakończy się zatrzymaniem prawa jazdy wszystkich kategorii oraz skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Podobnie w przypadku kierowania pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.
W działaniach wezmą udział przedstawiciele innych służb, w tym funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej. Mundurowi planują także wykorzystanie policyjnego drona.
Mundurowi zwrócą także uwagę na stan techniczny pojazdów. W przypadku ujawnienia usterek, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, może się okazać, że dalsza jazda będzie niemożliwa. Sprawdzimy także  stan techniczny pojazdu pod kątem jego uciążliwości dla środowiska oraz czas pracy kierowcy.