Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, podczas której podsumowano pracę słupskich policjantów i pracowników w 2022 roku. Odprawę poprowadził Komendant Miejski Policji w Słupsku podinsp. Mariusz Mejer, który przedstawił także cele na 2023 rok.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy słupskich funkcjonariuszy w 2022 roku oraz omówiono cele i zadania stojące przed policjantami w nowym 2023 roku. Szczegółowo przedstawiono także osiągnięcia w pionach prewencji, kryminalnym i logistycznym. Komendant Miejski Policji w Słupsku, na ręce kadry kierowniczej złożył podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników cywilnych, za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa i poprawy bezpieczeństwa w Słupsku i powiecie słupskim.

Komendant oprócz przedstawienia wyników dotyczących zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, sprawców przestępstw oraz osób poszukiwanych wspomniał także o ważnym czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców Słupska i powiatu jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne. Funkcjonariusze z wydziałów prewencji i ruchu drogowego słupskiej jednostki przez cały rok prowadzili szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach i w miejscu zamieszkania. Spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, a także debaty społeczne z mieszkańcami to stałe elementy pracy policjantów, które będą realizowane również w 2023 roku.