Obdarowani pięknymi książkami przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Wydawnictwo Debit z okazji premiery filmu "Szkoła magicznych zwierząt" ogłaszamy dla widzów kina REJS familijny konkurs fotograficzny pod hasłem "Mój magiczny przyjaciel".

Do niedzieli 26 marca czekamy na wasze zainspirowane filmem zdjęcia, przedstawiające młodych kinomanów w towarzystwie ich zwierzęcych przyjaciół.

Wśród nadesłanych prac Jury wyłoni pięciu równorzędnych zwycięzców, których nagrodzimy książkami Wydawnictwa Debit. Warunkiem udziału w konkursie jest okazanie biletu na dowolny pokaz filmu "Szkoła magicznych zwierząt" w kinie Rejs.

 

Szkoła magicznych zwierząt konkurs

 

Oprócz konkursowej fotografii każdy uczestnik winien wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan podpisanego formularza zgłoszenia:
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA
- FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego MÓJ MAGICZNY PRZYJACIEL

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. MÓJ MAGICZNY PRZYJACIEL (zwanego dalej Konkursem) jest Słupski Ośrodek Kultury, ul. Banacha 17, 76-200 Słupsk (zwany dalej Organizatorem).
2. Przedmiotem Konkursu jest zdjęcie zainspirowane filmem „Szkoła magicznych zwierząt”.
3. Zdjęcie powinno zawierać postać dziecka (w wieku 6-12 lat) i jego zwierzęcego przyjaciela. Organizator zaznacza, że preferowane będą fotografie przedstawiające wspólne spędzanie czasu przez bohaterów zdjęcia, ich ulubione aktywności i zabawy.
4. Pracę Konkursową (plik z rozszerzeniem *jpg, nie większy niż 5 MB) wraz ze skanem podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 26 marca 2023 do godz. 23:59.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie biletu z dowolnego seansu „Szkoły magicznych zwierząt” w kinie Rejs.
6. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, wśród nadesłanych fotografii wyłoni pięciu równorzędnych laureatów Konkursu.
7. Wyniki zostaną ogłoszone 31 marca 2023 na stronie www.sok.slupsk.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
8. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
9. Nagrodami w Konkursie są książki z serii „Szkoła magicznych zwierząt”. Fundatorem nagród są: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Wydawnictwo DEBIT.
10. Przekazanie Nagrody nastąpi w siedzibie Organizatora w kinie Rejs (al. 3 Maja 22, Słupsk).

Inne postanowienia:
11. Nagrody przyznane w konkursie nie będą wymienne na gotówkę ani wysyłane pocztą.
12. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz ich rodziny.
13. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne i uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu i Regulaminie Konkursu.
15. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (kontakt telefoniczny: 507 846 243)
16. Zgłaszając się do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie Pracy Konkursowej, swojego imienia i nazwiska oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu oraz promocji Konkursu.
17. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej Pracy Konkursowej.
18. Uczestnik upoważnia Organizatorów (udziela licencji) do nieodpłatnego korzystania z Pracy Konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w wydawnictwach i pozostałych mediach współorganizatorów, w następującym zakresie: rozpowszechnianie, udostępnianie w internecie – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach www.sok.slupsk.pl oraz portalach społecznościowych, a także w newsletterach Organizatora.
19. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za wykorzystanie z Pracy Konkursowej przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za udostępnianie jej na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz w innych przypadkach publicznego jej udostępniania.
20. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych.
21. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
- spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
- zapoznał się z niniejszym Regulaminem
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu przez Organizatora

 

Regulamin Konkursu "Mój magiczny przyjaciel":
- doc
- pdf

 

Z niecierpliwością czekamy na wasze prace i wszystkim życzymy dobrej zabawy!