Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu Pana Jacka Janowskiego - emerytowanego prawnika, rzeźbiarza, pierwszego prezesa Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego w Słupsku. Wielu z Was z pewnością zna Pana Jacka z jego wspaniałej, wielokrotnie nagradzanej twórczości: nagród i wyróżnień zdobywanych w ramach ogólnopolskich i zagranicznych konkursów.

Pan Jacek był mentorem dla wielu słupskich plastyków-amatorów. Kochany przez rodzinę i przyjaciół za życiową mądrość, poczucie humoru, dystans do własnej osoby i dobre serce. Pomimo zaawansowanego wieku i problemów ze wzrokiem, do samego końca wspierał nas w organizacji finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazywane przez Pana Jacka drewniane rzeźby ptaków cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem i osiągały na licytacjach zawrotne kwoty, wprawiając autora w zdumienie, a jednocześnie radość mobilizującą do dalszych działań charytatywnych.

W marcu br. Pan Jacek przekazał dwie piękne rzeźby na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, by dotrzymywały towarzystwa podopiecznym w ostatnich dniach ich życia. Towarzyszyły również Panu Jackowi…
W imieniu dyrekcji i pracowników Słupskiego Ośrodka Kultury składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Pana Jacka. Pamięć o nim pozostanie w naszych sercach i w pięknych rzeźbach, które po sobie zostawił. Na zawsze.