Od ponad dwudziestu lat kino REJS organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem KINO W OCZACH DZIECKA.

Za jego pośrednictwem pragniemy zachęcić dzieci i młodzież nie tylko do oglądania wartościowych filmów w naszym kinie, ale także, a może przede wszystkim, do pogłębiania kreatywności, poszerzania zainteresowań i rozwoju talentu. Każdy obejrzany w kinie REJS film może być doskonałą inspiracją do stworzenia własnej pracy artystycznej, która będzie odzwierciedleniem emocji dziecka i odbiciem jego wrażliwości.

Na prace 45. edycji konkursu czekamy do 14 czerwca 2023,
a wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 14.00 w sali Tango /Emcek, aleja 3 Maja 22/

 

KINO W OCZACH 572x800

 

Regulamin konkursu KINO W OCZACH DZIECKA
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Kino w oczach dziecka” jest kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury
2. Celem konkursu jest rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dzieci, zarówno filmowych, jak i plastycznych
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu słupskiego
4. Prace oceniane będą w różnych kategoriach wiekowych: edukacja wczesnoszkolna, klasy I - III, IV - VI, VII - VIII
5. Prace powinny być zainspirowane filmami obejrzanymi w kinie Rejs
6. Prace winny mieć format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2. Preferowane techniki to rysunek i malarstwo. Wyklucza się prace wypukłe (z naklejonymi elementami)
7. Prace nadesłane na konkurs winny być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach
8. W każdej edycji uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace
9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji
10. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne
11. Galerię prac nagrodzonych obejrzeć będzie można w siedzibie Organizatora /Emcek, aleja 3 Maja 22/, na stronie internetowej konkursu, a także dopuszcza się możliwość publikacji, wraz z danymi autora, na Instagramie i Facebooku
12. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł filmu będącego źródłem inspiracji
13. Prace wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia Uczestnika i podpisaną klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy dostarczać osobiście bądź nadsyłać na adres: kino REJS, Słupski Ośrodek Kultury, aleja 3 Maja 22, 76-200 Słupsk /kontakt: 507 846 243/
14. "Kino w oczach dziecka" jest konkursem nieustającym, a kolejne edycje rozstrzygamy zazwyczaj dwa razy do roku, w czerwcu i grudniu

 

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu SOK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!