Rozstrzygnięta została XII edycja trzystopniowego Ogólnopolskiego Konkursu „MŁODY INNOWATOR”, który jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem: „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jury Konkursu zadecydowało, że zdobywcami I Miejsca w Polsce, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, został zespół z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku w składzie: Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski za pracę pt. „Urządzenie tłumiące dźwięki, drażniące mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”. Praca składa się z dwóch części- teoretycznej oraz praktycznej (m.in.wykonanie prototypu urządzenia).

Opiekunem zespołu jest Krzysztof Kaluga.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 3 czerwca w siedzibie MEN przy Al. Jana Chrystiana Szucha w Warszawie.

Prace laureatów będą staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS (International Warsaw Invention Show)” organizowanej 14-16-X-2019r. w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków.