Niedawno Pani Krystyna Danilecka-Wojeódzka Prezydentka Miasta Słupska spotkała się z Panem Marcinem Plutą – pomysłodawca i organizatorem wydarzenia pn. Padnij-Powstań. Ideą tego wydarzenia była zbiórka pieniędzy dla Pana Jakuba Chmielowca, słupszczanina i społecznika, który w wyniku wypadku doznał urazu kręgosłupa i potrzebuje intensywnej rehabilitacji. Dzięki zaangażowaniu ok.800 osób, które wspólnie z Panem Marcinem wykonywały ćwiczenie składające się z serii: przysiadu, deski, pompki i wyskoku ( każde powtórzenie to 1zł wpłacona na konto Pana Jakuba), udało się zebrać 40 tys zł.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, także ze strony mediów, które obszernie relacjonowały przebieg wydarzenia.

Jednak jak sam Pan Marcin Pluta podkreśla, nie tylko o pomoc chodzi – choć to jest główny i najważniejszy cel. Wielkim sukcesem było zaangażowanie ludzi w różnym wieku, reprezentujących rozmaite środowiska społeczne, we wspólną, radosną akcję, w trakcie której nie tylko mogli podzielić się pieniążkami, ale współtworzyć niesamowicie pozytywne wydarzenie.

W trakcie spotkania z Panią Prezydent na pierwszy plan wysunęła się też idea, żeby osoby, które chcą pomóc, w sposób twórczy i aktywny, korzystały z pomysłu, doświadczeń i schematu działania Pana Marcina. Jest to doskonały sposób na dzielenie się dobrem tworząc jednocześnie symbol Miasta Słupska jako miejsca, w którym pomagamy, ale kreatywnie. Ten sposób działań prospołecznych może być wykorzystywany nie tylko w akcjach charytatywnych, ale także w innych kampaniach ukierunkowanych na promowanie wartościowych idei. Swoisty „słupski produkt dobra” może stać się naszą wizytówką i źródłem inspiracji dla każdego, kto chce dać coś z siebie innym.

Zachęcamy do korzystania z tego pomysłu i śledzenia działalności Pana Marcia Pluty.