II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza oraz Związek Romów Polskich im. Róży Luksemburg serdecznie zapraszają na warsztaty o tematyce romskiej:

ROMOWIE ZNANI I NIEZNANI TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA I KULTURA ROMÓW

Warsztaty odbędą się w piątek 7 czerwca o godzinie 11:00 w auli szkoły.

Wykłady poprowadzą :

mgr Andrzej Łuczak, Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu
Związek Romów Polskich
mgr Andrzej Sochaj, Zastępca Dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Związek Romów Polskich.