Wiosenna pogoda sprawia, że już od kilku tygodni na ulicach Słupska i powiatu słupskiego można zaobserwować wzmożony ruch rowerzystów, którzy korzystają z dróg i ścieżek rowerowych. Niestety, wśród nich znajdują się też tacy, którzy lekceważą obowiązujące przepisy lub po prostu ich nie znają, a przez to narażają swoje bezpieczeństwo. Rowerzysta w konfrontacji z samochodem może odnieść poważne obrażenia, a w najgorszych przypadkach nawet śmierć. Dlatego słupscy policjanci przypominają o kilku podstawowych przepisach. Jeżeli będziemy się do nich stosować, wpłyniemy na poprawę bezpieczeństwa na drodze.

1. Korzystaj z odpowiednio wyposażonego roweru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rower musi mieć co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, sygnał dźwiękowy o nie przeraźliwym dźwięku, światło pozycyjne barwy białej z przodu i czerwonej z tyłu.

2. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Na rowerze podobnie jak za kierownicą obowiązuje zakaz rozmawiania przez telefon, jeżeli wymagane jest trzymanie słuchawki. Nie można również łapać się pojazdów, a także ściągać obu nóg z pedałów. Należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką.

3. Nie przejeżdżaj rowerem przez przejścia dla pieszych. Przejeżdżanie rowerem wzdłuż pasów grozi mandatem w wysokości 100 zł. Prawidłowo, należy przed przejściem dla pieszych zatrzymać się, zejść z jednośladu i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni.

4. Jedź wyznaczoną drogą dla rowerów. Ustawa prawo o ruchu drogowym nakłada na rowerzystę obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

5. Chodnikiem poruszaj się tylko pod pewnymi warunkami. Przepisy pozwalają rowerzyście jechać po chodniku, gdy: opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów lub warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Przy czym kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Znajomość tych przepisów powinna wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wśród rowerzystów oraz pieszych. Należy jednak pamiętać, że wjazd na oznakowany przejazd dla rowerów wprost pod jadący pojazd, nawet z posiadanym pierwszeństwem może skończyć się dla rowerzysty tragicznie. Dlatego apelujemy przede wszystkich o rozsądek.